www.balticmarinenews.lv                                                                                                                                                                                                                                                                   Foto: H.Sulainis

22.11.2016.

                                                                                     Antonam Vjateram piešķirts Atzinības krusts


  18.novembrī Rīgas pilī notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta svinīgā pasniegšanas ceremonija, kurā pie valsts augstākajiem apbalvojumiem tika 58 personas. Valsts apbalvojumus šogad saņēma visdažādāko profesiju pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem - izglītības un zinātnes, kultūras un mākslas, pašvaldību darbinieki, tautsaimnieki, lauksaimnieki un meža nozarē strādājošie, sabiedrisko profesiju pārstāvji, sporta treneri, iekšlietu sistēmas un glābšanas dienesta darbinieki, robežsargi, zemessargi un karavīri.

  Ceremonijā Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda lepnumu, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu un Tēvzemes mīlestību veido valsti labāku un gaišāku. R.Vējonis apbalvojumu saņēmējiem pateicās par padarīto un novēlēja ar godu un lepnumu nest šo valsts atzinības zīmi. Valsts prezidents klātesošos aicināja ceļā uz Latvijas valsts simtgadi kopīgi padarīt mūsu zemi vēl skaistāku un valsti - vēl stiprāku.

R.Vējonis apbalvojumu saņēmējiem pateicās par padarīto un novēlēja ar godu un lepnumu nest šo valsts atzinības zīmi.

  Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā Ordeņu kapituls piešķīris Atzinības krusta IV šķiru un iecēlis par ordeņa virsnieku ilggadējo jūrniecības nozares darbinieku, sabiedriskās organizācijas „Latvijas Jūrniecības savienība” valdes priekšsēdētāju Antonu Vjateru

Latvijas Jūras administrācija bija viena no institūcijām, kas deva savu atzinumu un atbalstīja Latvijas valsts augstākā apbalvojuma piešķiršanu A. Vjateram.

  A.Vjaters ir Latvijas valsts patriots, kas savu mūžu veltījis jūrniecības nozarei. A.Vjaters ir viens no Latvijas Jūrniecības savienības (LJS) dibinātājiem un savienības valdes priekšsēdētājs no 1999.gada.

LJS tika dibināta 1989.gadā, apvienojot jūrniekus un jūrniecības darbiniekus, lai atjaunotu nacionālo jūrniecību. LJS joprojām ir vienīgā visas jūrniecības nozares aptverošā sabiedriskā organizācija. Savas darbības laikā tā iesaistījusies Latvijas Jūras akadēmijas izveidošanā, ostu darbības nodrošināšanā, kuģu būves un remonta bāzes atjaunošanā, jūrniecības preses izdevumu, televīzijas un radio raidījumu radīšanā. LJS savulaik atbalstīja LR Jūras lietu ministrijas izveidošanu un centās novērst tās likvidāciju.

 A.Vjaters līdzdarbojies visos nozīmīgākajos jūrniecības nozares procesos. Kopš 1998. gada viņš ir Latvijas Ostu padomes loceklis, bijis Latvijas Zvejnieku federācijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors, Ventspils brīvostas padomes loceklis.

 Nozīmīgs ir bijis A.Vjatera kā LJS vadītāja ieguldījums nozares likumdošanas sakārtošanā, tostarp par jūrnieku ienākuma nodokli, veiksmīgi sadarbojoties ar Satiksmes ministrijas un Latvijas Jūras administrācijas speciālistiem. LJS piedalījusies arī Jūras kodeksa, Ostu likuma un citu likumdošanas aktu izstrādāšanā.

 A.Vjaters vienmēr atbalstījis jūrniecības vēstures izpēti un jūrnieku tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu. Ik gadus aktīvi iesaistījies jūrnieku salidojumu organizēšanā. Pēdējos gados A.Vjaters uzsācis organizēt jūrniecības sabiedrību ar mērķi atjaunot Jūras svētku svinēšanu Rīgā – šī tradīcija apsīkusi kopš 2001.gada.

 Latvijas Jūras administrācijas un A.Vjatera vadītās LJS sadarbība jūrniecības nozarei aktuālu jautājumu risināšanai vienmēr bijusi lietišķa, konstruktīva un produktīva, balstīta uz abpusēju sapratni un uzticēšanos.

Jau 10 gadus Latvijas Jūras administrācija sadarbojas ar LJS, organizējot jūrniecības nozares konkursu vidusskolēniem “ENKURS”.

A.Vjaters vienmēr sevi pierādījis un apliecinājis kā pašaizliedzīgu un bezbailīgu jūrniecības sabiedrības interešu aizstāvi, nekad nevairoties publiski paust savu viedokli – arī tad, ja tas nesaskan augstākstāvošu institūciju oficiālo viedokli.

                                                                                                      

                                                                                                                                VIDEO

DSC08593 DSC08596 DSC08600 DSC08602 DSC08603 DSC08612 DSC08613 DSC08615 DSC08616 DSC08617 DSC08618 DSC08620 DSC08622 DSC08623 DSC08624 DSC08625 DSC08626 DSC08627 DSC08628 javascript image gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.0